IHB VIỆT NAM

Business Coaching for Industry 4.0

Với đội ngũ huấn luyện tận tâm và tài năng, IHB Việt Nam giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) phát triển nhảy vọt trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4

Giới thiệu

IHB Việt Nam được thành lập từ năm 2010, chúng tôi đã giúp nhiều doanh nghiệp đạt những thành tựu lớn trong hoạt động kinh doanh, nhờ những chương trình tư vấn và huấn luyện về số hóa và chuyển đổi số.

Những chương trình này được tạo dựng dựa trên 4 giá trị cốt lõi sau:

 • Tận tâm Luôn phục vụ khách hàng bằng cả trái tim.
 • Tinh thần leo núi Sẵn sàng thay đổi vượt qua mọi thử thách.
 • Công nghệ Yếu tố tạo ra sự khác biệt.
 • Thực tiễn Kim chỉ nam trong hành động.

Dịch vụ

 • TAKI ECOM Dịch vụ bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

 • DUKI STUDIO Dịch vụ xây dựng phễu bán hàng online tự động bằng video.

 • CHIDOSO Dịch vụ tư vấn về chuyển đổi số

 • IHB SOFT Dịch vụ phần mềm

Dịch vụ

Dự án mới

Liên hệ

Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông IHB Việt Nam

 • D1 A10 Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
 • 024.6680.7626
 • admin@ihbvietnam.com
 • www.ihbvietnam.com